ADRA jobber for at barn i Mali, Niger, Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og Myanmar får muligheter til utdanning. Lærere får utdanning slik at de kan forstå barna bedre og benytte nye undervisningsmetoder. Skolebygg og utstyr hører med. Barn og lærere må ha bøker og skriveredskap. Skolebygget trenger pulter, stoler og tavle. Barna trenger også et trygt sted å gå på toalettet, og det må finnes vann på skolen til håndvask og drikke. Det er også viktig å arbeide med familiene slik at alle i lokalsamfunnet forstår at utdanning er viktig.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close