Jordskjelv, flom, tørke, tsunami, syklon, krig eller konflikt: Når katastrofer rammer er ADRA raskt og effektivt tilstede gjennom det globale ADRA-nettverket. ADRA er tilstede både før, under og etter katastrofen inntreffer, og bidrar med lokal ekspertise som blir koordinert regionalt og internasjonalt. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close