Keep Girls Safe gir unge, sårbare jenter nord i Thailand et trygt beskyttelseshjem. Jentene får gå på skolen slik at de kan klare seg selv når de blir voksne. Mange av barna er statsløse. ADRA hjelper jentene med å skaffe statsborgerskap slik at de får rettigheter til sosiale tjenester og utdannelse som andre i landet. For eksempel kan de nå gå til legen hvis de blir syke.

Alle jentene på Keep Girls Safe-hjemmet har historier med rus, overgrep eller sykdom. Felles for alle er fattigdommen. Sårbare jenter er i risikosonen for menneskehandel.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close